Questions


October 2021 1 434 Report
gawain sa pagkatuto bilang 1
1 nakapag bakasyon ka na rin ba sa isang probinsya
2 saan lugar ito
3 ano-ano ang iyong ginawa
4sa iyong bakasyon ano ang hindi makakalimutan bakit​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2022 BAIK.TIPS - All rights reserved.