Halimbawa nito ay ang kantang "Leron, Leron Sinta" na isang tradisyunal na kanta...
Halimbawa nito ay ang kantang "Leron, Leron Sinta" na isang tradisyunal na kantang
pambata
"Leron, Leron Sinta"
Leron, leron sinta, Buko ng papaya,
Dala-dala'y buslo, Sisidlan ng bunga,
Pagdating sa dulo'y, Nabali ang sanga
Kapos kapalaran, Humanap ng iba.
Gumising ka, Neneng, Tayo'y manampalok,
Dalhin mo ang buslo, Sisidlan ng hinog.
Pagdating sa dulo'y, Lalamba-lambayog,
Kumapit ka, neneng, Baka ka mahulog.
(Ulitin ang unang saknong)
Ako'y gayahin mo, Lalaking matapang,
Ang baril ko'y pito, Ang sundang ko'y siyam
Ang lalakarin ko'y, Parte ng dinulang
Isang pinggang pansit, Ang kanyang kalaban.
Isang pinggang pansit, Ang kanyang kalaban...
15​
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Helpful Social

Copyright © 2021 BAIK.TIPS - All rights reserved.