Mag nagrereklamo sa sagot eto lang sasabihin ko wag ninyo nalang sagutan kung ay...
Mag nagrereklamo sa sagot eto lang sasabihin ko wag ninyo nalang sagutan kung ayaw kayo na ang may problema niya bahala kayong magsagot sa inyong mga modules ninyo.kayo na nga lang tinutulungan kayo pa yong nagrereklamo.
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Helpful Social

Copyright © 2021 BAIK.TIPS - All rights reserved.