Pa-answer po please.

Akda:Ang Kuwintas

Halimbawang pangyayari sa lipunan:
1.
2.
3.
Kaugnayan ng pangyayari sa akdang binasa:
1.
2.
3.
Patunay:
1.
2.
3.​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2022 BAIK.TIPS - All rights reserved.