Panuto. Suriin at pakinggan ang mga tugtog ng iba't ibang mang- aawit . Isulat a...
Panuto. Suriin at pakinggan ang mga tugtog ng iba't ibang mang- aawit . Isulat ang S kung ito ay solo, D kung duet, at G kung grupo 1. "Christmas In Our Hearts" ni Jose Mari Chan 2. Sabayang awit ng One Voice Childrens Choir 3. "The Greatest Love of All" ni Lea Salonga 4." Sana Maulit Muli” ni Gary Valenciano at Kyla 5. "Pandangguhan" ng Mabuhay Singers​
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Helpful Social

Copyright © 2021 BAIK.TIPS - All rights reserved.